Privacy Policy

Hoe gaat Eigenaar Onbekend om met mijn privacy?
Wij van Eigenaar Onbekend zijn ons ervan bewust dat je graag wilt weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingen we treffen om je gegevens te waarborgen. Wij dragen verantwoordelijkheid over en hebben respect voor de privacy van onze gebruikers. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Bij vragen graag contact opnemen met service@eigenaaronbekend.nl.

Gegevensverzameling
We verzamelen gegevens op twee manieren:

Gegevens die jij ons aanlevert
Gegevens die we ontvangen door het gebruik van onze diensten en producten

Verwerkingsdoelen
Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Via email, chat of telefonisch contact
Wij verwerken deze gegevens om contact met je op te nemen, je vraag naar informatie te kunnen beantwoorden en de besproken informatie terug te kunnen lezen. E-mails en chats worden gearchiveerd en eventuele telefonische contacten worden genoteerd in onze online data.

Als je een website of applicatie van ons bezoekt
Wij verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren, te verbeteren en gebruik te analyseren. Met onze cookies verwerken wij je IP-adres, de bezochte website, het klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Als je een overeenkomst met ons aangaat
Wij verwerken je gegevens om een dienst aan te kunnen bieden en voor onze administratie. Gegevens als NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt. Dit in de vorm van facturen en voor promotie- en marketingdoeleinden.

Communicatie via social media
Wij verwerken gegevens via social media om contact met je op te nemen, om de vragen die je stelt te kunnen beantwoorden, als je deelneemt aan de chat, als je deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en uitslag. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn: (gebruikers)naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Communicatie via Whatsapp
Tijdens het spel kun je gebruik maken van Whatsapp. We slaan je naam en telefoonnummer op om contact te onderhouden over het spel en eventueel toekomstige spellen die uitkomen.

Archiefdoeleinden
Eigenaar Onbekend bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Hierbij wordt strikt rekening gehouden met de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om onze producten te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Zodra wij persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Beveiliging
Eigenaar Onbekend doet er alles aan om de gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Derden
Het is mogelijk dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden derden inschakelen. Denk hierbij aan hostingdiensten, drukkerijen, postverzending. Deze derden moeten aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Bij inschakeling van derden wordt dit contractueel vastgelegd.

Eigenaar Onbekend als verwerker
Wij van Eigenaar Onbekend voeren continu werkzaamheden uit met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor treden wij in de rol als verwerker voor onze klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Eigenaar Onbekend conform de wet- en regelgeving uitgevoerd.

Verzoek tot inzage, correcte en verwijdering
Wil je je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur een schriftelijk verzoek naar Eigenaar Onbekend, Postbus 677 5400 AR Uden t.a.v. de heer S. Bouw. Wij zullen je binnen 4 weken een overzicht geven van de gegevens die bij ons bekend zijn. Mogelijk dat wij hier kosten voor in rekening brengen. Hiervan zullen wij je alvorens op de hoogte stellen. Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van persoonsgegevens bij Eigenaar Onbekend.

Vragen en feedback
Wij zorgen er altijd voor dat we aan dit privacy beleid voldoen. Bij vragen over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen:

Eigenaar Onbekend
Liessentstraat 9a
5405 AH Uden

Postbus 677
5400 AR Uden

service@eigenaaronbekend.nl
0413-200343

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10-06-2022.

Play Video